من نه عاشق هستم ...

من نه عاشق هستم...

نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من...

من خودم هستم و یک حس غریب... که به صد عشق و هوس می ارزد!!!

/ 5 نظر / 26 بازدید
بهاره

اين روز ها سخاوت باد صبـــا کم است يعنی خبر ز سوی تو اين روز هـــا کم است اينجا کنار پنجره تنها نشسته ام در کوچه ای که عابر درد آشنـــا کم است من دفتری پر از غزلم ناب ناب ناب چشمی که عاشقانه بخواند مرا کم است

steed

به قول یارو گفتنی همیشه خودت باش البته نه 100 درصد مگه نه؟

casra

و چگونه در بند خاک بماند آنکه پرواز آموخته و راه کربلا را میشناسید... (شهید سید مرتضی آوینی) یا علی

من ان گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی ابی ولی با خفتو خاری پی شبنم نمیگردم

بی نام

خاطرات را باید.... سطل سطل از چاه زندگی بیرون کشید خاطرلت نه سر دارن نه ته ! بی هوا می آیند تا خفه ات کنند میرسند گاهی وسط یک فکر وسط یک خیابان و گاهی حتی وسط یک صحبت ... سردت میکنند رگ خوابت را بلدند! زمینت میزنند... خاطرات تمام نمیشوند تمامت میکنند