اینم وبلاگ منه ... نمیتونم بگم واسش زحمت نکشیدم چون خیلی دوسش دارم بیشتر چیزهایی هم که اینجا میخونین حرف دله ، یاد روزایی که برام خاطره شدن.
 
 

امیدوارم لحظات خوبی در این وب سایت داشته باشید .....

خدا را دوست دارم

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا  D.C نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه با یک delete هر چی را بخواهم پاک می کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه اینهمه friend برای من add می کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم من را log off  نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همه چیز من را می داند ولی SEND TO ALL  نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می گذارد هر جایی که می خواهم Invisible بروم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه جزء friend هام می ماند و من را delete و ignore نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه اجازه ی undo کردن را به من می دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه من را install کرده است.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام line  busy نمی دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه اراده کنم، ON می شود و من می توانم باهاش حرف بزنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه دلش را می شکنم، اما او باز من را می بخشد و shut down  ام نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه password اش را هیچ وقت یادم نمی رود، کافیه فقط به دلم سر بزنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه تلفنش همیشه آنتن می دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه شماره اش همیشه در شبکه موجود است.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچ وقت پیغام  no response نمی دهد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هرگز گوشی اش را خاموش نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچ وقت ویروسی نمی شود و همیشه سالم است.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه هیچوقت نیازی نیست براش  BUZZ بدهم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه آهنگ حرف هاش همیشه من را آرام می کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه نامه هاش چند کلمه ای بیشتر نیست، تازه spam هم تو کارش نیست.

خدا را دوست دارم، بخاطر اینکه وسط حرف زدن نمی گوید، وقت ندارم، باید بروم یا دارم با کس دیگری حرف می زنم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه من را برای خودم می خواهد، نه خودش.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه وقت دارد حرف هایم را بشنود.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه فقط وقت بی کاریش یاد من نمی افتد.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می توانم از یکی دیگر پیشش گله کنم، بگویم که ….
خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه همیشه پیشم می ماند و من را تنها نمی گذارد، دوست داشتنش ابدی است.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می توانم احساسم را راحت به او بگویم، نه اصلا نیازی نیست بگویم، خودش میتواند نگفته، حرفم را بخواند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه به من می گوید دوستم دارد و دوست داشتنش اش را مخفی نمی کند.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه تنها کسی است که می توانی جلوش بدون اینکه خجل بشوی گریه کنی، و بگویی دلت براش تنگ شده.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه می گذارد دوستش داشته باشم، وقتی می دانم لیاقت آنرا ندارم.

خدا را دوست دارم، به خاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم : خدا را دوست دارم.